Leeuwarder ondernemers over 2018 en de toekomst

Het jaar is nog maar net over de helft, maar bij www.ondernemendleeuwarden.nl richten we de blik op de toekomst. In de nazomer-serie The Legacy bevragen we kort Leeuwarder ondernemers over hun ervaringen met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.  En vooral: op welke wijze deze ondernemers zélf proberen in te haken op het evenement. Hoe ervaren zij dit jaar als ondernemer?  Wat doen zij er mee? En wat zijn hun ambities voor de komende jaren?  In vijf korte portretten haken we daar op in. Editie 1 is morgen – 8 augustus –  op deze site le lezen. Daarin vertelt internet-onderneemster Jellie Dalstra haar verhaal.

the legacy_2018