In aantocht: finale Enterprijs 2018

Er bestaan veel afzonderlijke initiatieven voor het stimuleren van ondernemerschap bij studenten. Op initiatief van Leeuwarden Studiestadhebben diverse betrokkenen al weer een tijd geleden de koppen bij elkaar gestoken en organiseert men gezamenlijk de Enterprijs. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om op 15 november a.s. de finale bij te wonen.
Vanaf 16.00 uur in de Kanselarij.
De winnaar van de Enterprijs 2018 krijgt een financiële bijdrage van €2500,- voor het (op)starten van de onderneming, een half jaar begeleiding door Inqubator. Aanmelden kan hier
Schermafdruk 2018-11-05 14.54.25