Acquaint en HDM Pipelines starten in Leeuwarden

Nieuwe bedrijvigheid in Leeuwarden: op dinsdag 3 juli openden het bedrijf Acquaint en HDM Pipelines de deuren aan de Zwettestraat 27 in Leeuwarden. De bedrijven zijn samen gespecialiseerd in het hypermodern inspecteren van allerlei soorten leidingen, zowel voor drinkwater, als ook afvalwater. Preventief kunnen zo precies op het goede moment werkzaamheden worden uitgevoerd. Voorheen opereerden ondernemers Rudy Dijkstra en Siemen van der Heide vanuit Wommels. Voor Leeuwarden werd gekozen vanwege de prima faciliteiten op bedrijventerrein de Zwette.

Ondernemer Rudy Dijkstra zei trots te zijn op de groei die zijn bedrijf heeft meegemaakt. In korte tijd werd het bedrijf dan ook een serieuze speler. “We hebben veel te danken aan Wetsus”, aldus de ondernemer, daarbij verwijzend naar de deelname van zijn bedrijven aan de Wetsus Onderzoeksthema-groep ‘Smart Water Grids.’ “Door de samenwerking met Wetsus werden wij als start up ineens serieus genomen en kwamen we bij de juiste mensen aan tafel”, aldus Dijkstra.
Inmiddels wordt er gewerkt voor tal van waterbedrijven in Nederland en is er ook al belangstelling van buiten Europa, zo vertelde de ondernemer.

Johannes Boonstra, zakelijk directeur van Wetsus was er trots op dat het bedrijf zo snel groeide. “Dat is echt een compliment waard. Deze ondernemingen zijn dan ook een mooi voorbeeld van de bedrijven waar wij graag mee werken. Bij voorkeur kleinschalige bedrijven omdat deze flexibeler zijn en sneller kunnen schakelen. En ook graag regionale partijen, omdat van al die gebundelde regionale bedrijvigheid op en rond de WaterCampus ook een magneetwerking uit gaat. Zo creëren we werk.”

Wethouder Friso Douwstra heette de bedrijven uiteraard van harte welkom in Leeuwarden. Hij overhandigde een set luxe Leeuwarder glazen en benadrukte dat het samengaan van ondernemerschap, kennis en een hard werkende overheid vruchten afwerpt. Hij sprak de hoop uit dat de groei van het aantal fte’s binnen de bedrijven ook een kans zou bieden voor mensen binnen de stad die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De gemeente wil deze mensen namelijk zoveel mogelijk aan de slag helpen.

Rudy Dijkstra was overigens zeer te preken over de samenwerking met de gemeente. Niet alleen voelde hij zich als ondernemer goed op zijn plaats op de Zwette, waar de ontsluiting volgens de ondernemer ‘geweldig’ is, maar ook was hij enthousiast over het feit dat de gemeente Leeuwarden als launching customer (een eerste klant bij de start van iets nieuws, red.) optrad bij het inspecteren van ook rioleringsbuizen.  “Er ligt in Nederland voor zo’n 12,5 miljard euro aan waterleidingen in de grond, voor drinkwater, maar ook afvalwater. Wanneer we in die markt honderd procent voorspelbaarheid kunnen bieden wacht ons een goede toekomst.”
Meer foto’s zie je hier

HDM_ACQUAINT_Leeuwarden_03-07-2018_3565

Feest bij Acquaint en HDM Pipelines, met vooraan van links naar rechts: Friso Douwstra, Rudy Dijkstra, Siemen van der Heide en Johannes Boonstra.