Groene banen met energiezuinige verlichting

In veel kantoorgebouwen hangen nog energieverspillende tl-buizen. De gemeente Leeuwarden wil deze verlichting vervangen door energiezuinige verlichting. Niet alleen in haar eigen gebouwen, maar ook in die van andere eigenaren. Hiervoor heeft het bedrijf GreenFox een methodiek ontwikkeld. Het werk is zeer geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder levert het een lagere energierekening op en draagt het ook bij aan het milieu. Op 11 oktober 2012 presenteerden de gemeente Leeuwarden, GreenFox, Cofely, Caparis en ABN AMRO hun ideeën om zoveel mogelijk gebouwen in Leeuwarden aan te pakken.

Geen extra kosten
Per gebouw wordt onderzocht wat de besparingsmogelijkheden zijn. Per tl-buis wordt 45 % energiebesparing gehaald. ABN AMRO financiert de investering. Door een lagere energierekening  kan met het verschil de lening worden terugbetaald. Bij een terugverdientijd van twee à drie jaar gaan medewerkers van Caparis en werkzoekenden de energiezuinige verlichting vervangen.

Positieve ervaringen
GreenFox heeft al veel ervaring opgedaan in vergelijkbare projecten. Ook in Leeuwarden. Zij heeft de verlichting bij ABN AMRO, CJIB en Blokker al succesvol vervangen door energiezuinige verlichting. Begin oktober is in het gebouw van stadstoezicht van de gemeente een pilot gestart. Met de ervaringen van deze proef gaan de samenwerkingspartners het plan verder uitwerken. Een projectgroep is straks verantwoordelijk voor de uitrol in Leeuwarden. Hierin nemen de gemeente Leeuwarden, GreenFox, Cofely, Caparis en ABN AMRO plaats. De samenwerkingspartners roepen andere eigenaren van gebouwen nu al op om mee te doen.

Onafhankelijk van fossiele brandstoffen
Het vervangen van energieverspillende tl-buizen past goed in de ambities van gemeente Leeuwarden. Ten eerste neemt het energieverbruik en de CO2-uitstoot flink af. Daarmee draagt het direct bij aan Leeuwarder ambitie om in 2020 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Ook wil Leeuwarden groene banen creëren. Dat lukt door de inzet van werkzoekenden en medewerkers van Caparis. Werkzoekenden kunnen zo werkervaring opdoen en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.