Onderwaterdrones INDYMO actief in Afrika

Het bedrijf INDYMO, met een vestiging in Delft en op de Leeuwarder WaterCampus, is momenteel bezig met een onderzoek naar waterkwaliteit en ecologie in Mali en Zuid-Afrika. In Mali wordt met behulp van onderwaterdrones (ook wel ‘aquabots’ genoemd, red.) met sensoren en camera’s de kwaliteit van water gemeten. INDYMO is al in ver gevorderd stadium om deze metingen ook in Durban, Kaapstad en Pretoria uit te voeren.

“We willen daar een gedetailleerd inzicht krijgen in de waterkwaliteit”, aldus co-founder Floris Boogaard. “En uiteraard willen we weten wat de meest invloedrijke vervuilingsbronnen zijn, zodat daar iets aan gedaan kan worden. We willen op deze manier in Afrika nieuwe meettechnieken introduceren en met partners deze technieken verder ontwikkelen, zodat vervuilde rivieren kosten-efficiënt kunnen worden aangepakt”.

Het onderzoek in Mali wordt uitgevoerd met ABFN (lead), Akvo (tool provider) en CNU (data collection) waarbij INDYMO de drones levert, cursussen verzorgt en de metingen in de rivier Niger. Het onderzoek in Zuid-Afrika wordt opgezet in samenwerking met de Nederlandse waterschappen en bedrijven AquaSmartxl en RanMarine. Dit partnership kwam overigens tot stand na een economische missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Zuid-Afrika, in 2017. De missie bood een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de Zuid-Afrikaanse markt te verkennen en nieuwe projecten op te starten in nauwe samenwerking met het lokale private en publieke partijen.
INDYMO is lid van de Water Alliance, gevestigd op de WaterCampus. Meer over dit bedrijf is te lezen in komende edities van  WaterProof Magazine

Flrosi van INDYMO, eerder op de foto in Durban, Zuid-Afrika

Floris Boogaard, eerder in Durban, Zuid-Afrika