Waarom ondernemen in Leeuwarden?

Ondernemen in Leeuwarden

Als ondernemer wilt u ruimte om te ondernemen, mooie bedrijfslocaties, uitstekende bereikbaarheid, een sterke economische infrastructuur en een prachtige woonomgeving. Leeuwarden biedt u een gunstig vestigingsklimaat.

Wat u moet weten

Leeuwarden is een economisch belangrijke stad in de top van Nederland. Vooral op het gebied van financieel zakelijke dienstverlening,  watertechnologie en zuivel. Met WaterCampus Leeuwarden heeft onze stad zich ontwikkeld tot European Capital
of Water Technology. Met de  Dairy Campus bezit Leeuwarden ook hét Nederlandse zuivelcentrum voor onderzoek innovatie en opleiding.

Leeuwarden is de ontmoetingsplaats en (living) lab, Culturele hoofdstad van Europa in 2018 en nog veel meer! Maar Leeuwarden heeft meer ambities en kent behoeften. Om daarin te voorzien is een goed functionerende economie nodig. Kernelementen van een goed draaiende economie zijn werk en inkomen voor de bevolking en een perspectief op blijvende welvaart/welzijn.

Het werken aan een langere termijn perspectief is de kerntaak van het team Economische Zaken van de gemeente Leeuwarden. Aan werk en inkomen, hier en nu, wordt naar vermogen een bijdrage geleverd.

Beleid binnenstad

Het ondernemersbeleid in de binnenstad

Een levendige binnenstad is van groot belang voor Leeuwarden. Daarom proberen we ondernemers met plannen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Of het nu gaat om plannen tot vestiging of voor het verplaatsen van een onderneming, de gemeente wil graag van dienst zijn.

Plannen van ondernemers passen niet altijd binnen  geldende regels. Soms kunnen regels met enige ruimte worden toegepast, soms moeten plannen worden bijgesteld. Wethouder Deinum heeft eind 2015 de Retaildeal ondertekend. Hierdoor spreekt hij het voornemen uit om (net zoals vele andere grote steden) hard te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van de binnenstad.

Voor Leeuwarden houdt dit in dat er buiten het kernwinkelgebied coulant wordt omgegaan met de wijziging van bestemmingen. Panden die eerst een winkel- of horecabestemming hadden kunnen eenvoudiger worden omgezet naar woonpanden. Hierdoor streven we een sterkere concentratie van winkels en horeca in het stadscentrum na.  Ook wordt er gekeken waar er meer ruimte voor ondernemers gemaakt kan worden.

Dairy Campus

Dairy Campus is hét innovatie- en kenniscentrum voor de melkveehouderij

Met 500 melkkoeien en trainings- en vergaderfaciliteiten is het een ontmoetingsplek waar onderzoekers, kennisinstellingen en
bedrijven geïnspireerd raken tot samenwerking. Wetenschap en praktijk gaan op Dairy Campus hand in hand.
Meer informatie op www.dairycampus.nl

WaterCampus Leeuwarden

WaterCampus Leeuwarden, het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector

De WaterCampus Leeuwarden is het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector, en heeft de ambitie deze sectorverbindende rol te vervullen voor heel Europa.
WaterCampus organiseert samenwerking tussen (inter-)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector, teneinde synergie te creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau en om daarmee de positie van Europese watertechnologie te versterken.
Meer informatie: www.watercampus.nl

Bedrijventerrein de Hemrik

Grootstedelijk voorzienend bedrijvenpark

Ligging op Google maps

De Hemrik is een bedrijventerrein met een sterke oriëntatie op Leeuwarden en de regio Noordoost. Veel van de gevestigde bedrijven zijn consumentgericht. Denk daarbij onder andere aan diverse autoshowrooms, autorijscholen, bouwmarkten, groothandels en kleinschalige dienstverleners. Veel consumenten en klanten bezoeken bedrijven op de Hemrik (B2C). Er zijn enkele grote bedrijven gevestigd op Hemrik (denk aan CSK Food, Praxis en Makro), maar er zijn overwegend bedrijven van kleinere omvang tot middelgroot.

Goed bereikbaar
De bereikbaarheid is uitstekend door de aantakking op de Haak van Leeuwarden en krijgt een “boost” nadat het aquaduct in de Drachtsterweg gereed is. De bereikbaarheid van Hemrik is overwegend gericht op lokaal en regionaal. Het bedrijventerrein ligt aan diverse regionale ontsluitingswegen (zoals de Anne Vondelingweg en de Saturnusweg). Bovendien is de locatie goed bereikbaar met openbaar vervoer (zowel trein als bus).

Waarom de Hemrik
 • Goede uitvalsbasis voor bedrijven die gericht zijn op Leeuwarden en de regio;
 • Goede bereikbaarheid met (zware) vrachtauto, nabijheid van station en uitstekende
  parkeermogelijkheden;
 • Klanten en consumenten bezoeken de locatie (ligt dicht bij de woonomgeving);
 • Verzamelgebouwen voor (door)starters dicht bij de woonomgeving;
 • Goed bereikbaar met OV / fiets voor werknemers en klanten/ consumenten.
Facts & figures
Ligging Nabij N31 en A32
Direct aan NS-station
2 kilometer tot binnenstad
Anderhalf uur van Amsterdam
Omvang ca. 183 ha
Vestigingen ca. 380
Arbeidsplaatsen ca.  5.000
Datacommunicatie Glasvezel, coaxkabel en koper
Keurmerk veilig ondernemen 5 sterren
Voorzieningen Laad- en loskade (Junokade)
Actieve ondernemersvereniging en parkmanagement aanwezig.
Collectieve 24/7 camera beveiliging
Bewegwijzering
Gevestigde bedrijven o.a. CSK, Makro, diverse bouwmarkten, autogarages en

dienstverleners zoals Technische Unie en Omrop Fryslân.

Industrie, bouw (groot)handels.

Omrin, Nivo Noord, Omrop Fryslan, Randon Beveiliging, Royal de Boer Stalinrichtingen B.V., CSK Food Enrichment C.V., Cofely, Makro, Machinefabriek G. van der Ploeg B.V., P. de Vries Installatietechnieken B.V.

 

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is sterk verbeterd door de aantakking op de haak van Leeuwarden en krijgt een “boost” nadat het aquaduct in de Drachtsterweg gereed is. De bereikbaarheid van Hemrik is overwegend gericht op lokaal en regionaal. Het bedrijventerrein ligt aan diverse regionale ontsluitingswegen (zoals de Anne Vondelingweg en de Saturnusweg). Bovendien is de locatie goed bereikbaar met openbaar vervoer (zowel trein als bus) en er zijn op diverse plekken fiets- en voetpaden aanwezig.

Bestemmingsplan

Flexibiliteit in bestemmingsplan . Een blik op het bestemmingsplan leert dat er veel mogelijk is op Hemrik. De bouwhoogte en het bebouwingspercentage zijn marktconform en passen bij het geadviseerde profiel.

Waarom Leeuwarden en de locatie bedrijventerrein Hemrik?
 • Imago van het bedrijf gericht op de consumentenmarkt en stedelijke economie, ondersteunend aan de stad of richting Dokkum;
 • Goede uitvalsbasis voor bedrijven die gericht zijn op Leeuwarden en de regio; dicht bij het centrum en woonwijken gevestigd vanwege link met woonomgeving en marktgebied;
 • Veel kleine logistieke bewegingen over korte afstand (lokaal en regionaal);
 • Klanten en consumenten bezoeken de locatie (ligt dicht bij de woonomgeving);
 • Goed bereikbaar met OV / fiets, om werknemers en klanten/ consumenten bij bedrijf te krijgen.

De Werp

Welkom op de nieuwe bedrijfslocatie De Werp! De bedrijfslocatie die overal dichtbij ligt.

Dichtbij de stad Leeuwarden met al haar voorzieningen. En dichtbij vele toegangs- en uitvalswegen richting de rest van Fryslân en Nederland. U bent bovendien dichtbij tal van innovaties waarmee u actief bijdraagt aan meer duurzaamheid.
Meer info: www.werkenopdewerp.nl

Winkeltijden Leeuwarden

winkeltijden Leeuwarden 2016

Wanneer mogen winkels open:

 • Van maandag t/m zaterdag tussen 06.00 – 22.00 uur (m.u.v. Goede Vrijdag op 25 maart,
 • Dodenherdenking op 4 mei en Kerstavond op 24 december) Op deze dagen mogen winkels tot 19.00 uur open
 • Iedere zondag van 12.00 – 18.00 uur (m.u.v. 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag).
 • Koningsdag, Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag worden gezien als gewone werkdagen.
 • Winkels mogen op de volgende bijzondere feestdagen tussen 06.00 – 22.00 uur open:
  -2e Paasdag, maandag 28 maart (centrum niet open)
  – Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei (bloemenjaarmarkt in het centrum)
  – 2e Pinksterdag, maandag 16 mei (centrum niet open)
  – 2e Kerstdag, zaterdag 26 december (centrum niet open)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager van het Bedrijvenloket,Peter Popma, 06 14204242 of peter.popma@leeuwarden.nl

Bedrijventerrein de Zwette

De poort van Leeuwarden

https://www.google.nl/maps/@53.1939301,5.7643429,15z]

Bedrijven en winkelpark De Zwette is gelegen aan de westzijde van Leeuwarden en is het grootste
bedrijventerrein van Friesland. Er zijn maar liefst 320 bedrijven gevestigd, waarvan de meeste actief zijn in de sector Handel en reparatie gevolgd door Zakelijke dienstverlening, Industrie, Vervoer, opslag en communicatie en Bouw.

Goed bereikbaar
Het terrein heeft een uitstekende aansluiting op het landelijk wegennet dankzij de ligging aan de westelijke rondweg. Daarnaast heeft het bedrijventerrein goede zichtlocaties. De Zwette is ruim opgezet met veel water en groen. De aantrekkelijkheid van De Zwette als vestigingsplaats voor bedrijven is ook van belang voor werknemers. Het terrein is s’ochtends en s’avonds goed bereikbaar. Dit geldt natuurlijk ook voor leveranciers en klanten van de bedrijven op De Zwette.

 

Waarom de Zwette?
 • Ruimte om te ondernemen;
 • Goede uitvalsbasis voor (inter)nationale bedrijven die gericht zijn op de regio;
 • Goede bereikbaarheid met (zware) vrachtauto, nabijheid van station en uitstekende
  parkeermogelijkheden;
 • Clustering van soortgelijke bedrijven (retail, kantoor en industrie);
 • Kantoorachtige bedrijvigheid met hoge representatieve waarde;
 • Nabij WTC en Expo Leeuwarden.
Facts en figures
Ligging Direct aan de N31, nabij A32
1 kilometer tot binnenstad en NS-station, Anderhalf uur van Amsterdam
Omvang ca. 251 ha
Vestigingen Ca. 320 ha
Arbeidsplaatsen Circa  5.600
Datacommunicatie Glasvezel, coaxkabel en koper
Keurmerk veilig ondernemen 2 sterren
Voorzieningen Laad- en loskade (Lorentzkade)

Containerterminal

Actieve ondernemersvereniging en parkmanagement aanwezig

Collectieve 24/7 camera beveiliging

Bewegwijzering

Gevestigde bedrijven o.a. Wetterskip Fryslân, Lypack Leeuwarden B.V., FIB Process Equipment, Asito Friesland B.V., Koninklijke PostNL B.V., Caparis, Groenservice, Neways Leeuwarden B.V.,Borgesius Brood, Beleg en Bezorging B.V., NVB Ubbens Bouwstoffen, Royal Steensma B.V.,
Eisma Businessmedia B.V., Borgesius Webro B.V., Strukton WorkSphere

 

Beschikbaarheid kavels

Prijs per vierkante meter: € 50,- tot € 125,- (excl. BTW)

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en
hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Een bestemmingsplan bestaat uit 1 of
meerdere kaarten, regels en een toelichting.
De bestemmingsplannen van de Zwette kunt u digitaal inzien: http://0080.roview.net/

Direct contact

Onze accountmanager adviseert u graag over de vestigingsmogelijkheden, ook voor zwaardere
milieucategorieën.

Accountmanager de Zwette
Attie Engbrenghof
06 4336 5559
attie.engbrenghof@leeuwarden.nl

Bedrijvenvereniging De Zwette
Parkmanager Lex Vergnes
06 1500 4008
www.dezwette.nl
parkmanager@dezwette.nl